Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy dla osób, które chcą wprowadzić zmiany w swoim funkcjonowaniu emocjonalnym, poznawczym, w relacjach z innymi ludźmi.  Jest kierowana dla osób pragnącym lepiej zrozumieć i poznać siebie, chcącym dokonać refleksji  nad relacjami rodzinnymi, dotychczasowymi związkami, swoim miejscem w życiu osobistym lub zawodowym.

Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń psychicznych. Oparta jest na regularnym kontakcie terapeutycznym. Psychoterapia przyczynia się do poprawy jakości życia, lepszego rozumienia siebie, radzenia sobie ze stresem, wzrostu poczucia własnej wartości oraz przywrócenia radości życia. 

Psychoterapia służy polepszeniu  dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych. Ważnym celem psychoterapii jest zdobycie większej świadomości, zrozumienie dlaczego podejmujemy takie a nie inne decyzje oraz jakie emocje kierują naszym zachowaniem.

Psychoterapia indywidualna polega na systematycznych spotkaniach z terapeutą podczas których powstaje więź oparta na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu. W trakcie spotkań osoba ma możliwość przepracowania swoich problemów, które były powodem zgłoszenia się na psychoterapię.

Pierwsze spotkania terapeutyczne maja charakter konsultacyjny. W trakcie tych spotkań ustalana jest długość, częstotliwość, cele oraz indywidualna specyfika psychoterapii. Spotkania konsultacyjne to zwykle 3 pierwsze wizyty, które maja na celu pozyskanie informacji o osobie, zebranie wywiadu oraz wstępną diagnozę. W niektórych przypadkach konieczne staje się odesłanie do innego specjalisty np. psychiatry, neurologa, endokrynologa etc.

Po spotkaniach konsultacyjnych następuje zawarcie kontraktu w którym ustalone są zasady obowiązujące na terapii, wstępny czas kontaktu terapeutycznego, reguły dotyczące odwoływania i przesuwania sesji. Kontrakt terapeutyczny różni się w zależności od tego czy pacjentem jest nastolatek czy osoba dorosła. Spotkania odbywają się z częstotliwością raz na tydzień. W zależności od diagnozy zdarza się że zalecana jest większa częstotliwość np. dwa razy w tygodniu.

Skontaktuj się ze mną

Telefon

+48 789 490 350

Email

kontakt@psycholognowysacz.eu

Adres

ul. Barska 109
33-300 Nowy Sącz

Godziny pracy

Środa: 9:00-18:00